• Aktualności

      • Światowy Dzień Pszczół

      • 20 maja uczniowie naszej szkoły z okazji Światowego Dnia Pszczół poznali ciekawostki z życia tych pożytecznych owadów, pracę pszczelarza oraz jak powstaje miód. Obserwowali trutnia, spróbowali świeżego miodu, prosto z plastra. Dbajmy o pszczoły, bardzo dużo im zawdzięczamy.

      • Warsztaty literackie pt. "Baśniowa kraina fantazji"

      •   W poniedziałek 13 maja 2024r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole panią Beatę Rogalską, która wcieliła się w postać Piratki, aby wprowadzić nasze dzieci w fascynujący świat baśni. Warsztaty literackie pt. “Baśniowa kraina fantazji” były niezwykle inspirujące i pełne magii.

          Pani Beata opowiadała dzieciom bajki, które pobudzały ich wyobraźnię. Wraz z uczniami wyruszyliśmy na wirtualny statek piracki, gdzie dowiedzieliśmy się, jak jest zbudowany i co się na nim robi. W trakcie warsztatów odbyła się również gra “Poszukiwanie skarbu”, w której uczniowie mieli do wykonania pięć zadań związanych z postaciami i przedmiotami z bajek.

          Największą atrakcją okazało się “Koło fortuny”, na którym znajdowały się różne zagadki i kategorie. Dzieci świetnie się bawiły, a jednocześnie rozwijały swoją wiedzę o literaturze. Nie zabrakło także zabaw ruchowo-muzycznych, które dodatkowo wzbogaciły nasze spotkanie.

          Na zakończenie warsztatów wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie, które będzie przypominać nam o tej wyjątkowej przygodzie.

          Serdecznie dziękujemy pani Beatce oraz Bibliotece Publicznej w Gródku za niezapomniane chwile i już teraz czekamy na kolejne spotkanie z magicznym światem baśni!

      • Be.Eco

      • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim ekologicznym turnieju Be.Eco. Turniej skierowany był do uczniów, entuzjastów ekologicznego stylu życia oraz wszystkich, którym bliski jest los naszej planety. Dziękujemy za zaangażowanie

      • Wycieczka do Mandorii i Wrocławia

      •  

          9 i 10 maja 2024r. uczniowie SP w Gródku oraz NSP w Załukach uczestniczyli w dwudniowej wycieczce, której celem były dwa fascynujące miejsca: park rozrywki Mandoria oraz Ogród Zoologiczny we Wrocławiu.

          Wyjazd zaczęliśmy o świcie, o godzinie 6:00, spod szkoły. Po kilku godzinach podróży dotarliśmy do Mandorii – magicznego parku rozrywki, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Widok kolorowych karuzel i śmiech dzieci wypełniający przestrzeń sprawiły, że nasze serca zaczęły bić mocniej. Park rozrywki oferuje wiele atrakcji, a tematyczne wnętrza i liczne tajemnice sprawiły, że wizyta była pełna przygód. Od adrenaliny w rollercoasterach po spokojniejsze przejażdżki, mogliśmy wybierać spośród wielu atrakcji zgodnych z naszymi upodobaniami. Mandoria to nie tylko rozrywka, ale także nauka. W interaktywny sposób mogliśmy dowiedzieć się więcej o świecie przyrody, historii i kulturze. Dzień w  jednym z największych krytych parków rozrywki w Europie był nie tylko świetną zabawą, ale także okazją do nauki i integracji.

          Następnego ranka ruszyliśmy do Wrocławia, miasta o bogatej historii i niezwykłym uroku. Nasz przewodnik opowiadał nam o tajemnicach tego miejsca. Spacerując po Starym Mieście, przekonaliśmy się, że Wrocław to miasto mostów i krasnali. Następnie udaliśmy się do wrocławskiego zoo. To najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, założony już w 1865 roku. Na jego terenie znajduje się ponad 14 000 zwierząt reprezentujących 1132 gatunki. To miejsce, gdzie nauka i przygoda spotykają się w harmonii. Zwiedziliśmy oceanarium, gdzie podziwialiśmy tajemnicze głębiny morskie, oraz afrykarium, gdzie spotkaliśmy hipopotamy, krokodyle i egzotyczne ptaki. Wrocławskie zoo to prawdziwy raj dla miłośników przyrody.

          Po dwóch dniach pełnych wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Wycieczka była niezapomniana, a wspomnienia z pewnością zostaną z nami na długo.

          Do zobaczenia na następnej wycieczce! 

       Uczniowie

      • INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – MAJ 2024 r.

      • Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

        

       Termin główny:

       egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 14, 15, 16 maja 2024 r.

       - język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

       - matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

       - język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

        

       1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

       2. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

       3. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

       4. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

       5. Czas trwania egzaminu dla uczniów, którzy posiadają dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdającego, ulegnie odpowiednio wydłużeniu:

       - język polski do 180 minut

       - matematyka do 150 minut

       - język obcy nowożytny do 135 minut

       - język polski do 210 minut dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

       6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi:

       1) w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki – na kartę odpowiedzi (5 minut)

       2) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na kartę rozwiązań zadań otwartych oraz na kartę odpowiedzi (10 minut).

        

       Termin dodatkowy:

       egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 10, 11, 12 czerwca 2024 r.

       - język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

       - matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

       - język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

        

       1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

       a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty (lub któremu przerwano egzamin) z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

       b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

       W przypadku:

       - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

       - wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

       - zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

       Uwaga! Unieważnienie może nastąpić: podczas egzaminu lub po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia.

       2. Jeżeli unieważnienie z jednej z wyżej wymienionych przyczyn nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.

       3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

       4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

        

       Ogólne zasady egzaminu ósmoklasisty:

        

       Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

       Uczeń, który jest laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanym ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

       1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

       2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

       3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

       4. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika albo kalkulatora zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

       5. Na egzamin nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy).‎

       6. Osoby z chorobami przewlekłymi mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

       7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

       8. Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

       9. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.

       W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

       10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali w czasie trwania egzaminu, (np. do toalety) zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.

       11. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Obowiązek zapisania rozwiązań zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań otwartych – jeżeli stanowi ona część arkusza egzaminacyjnego z matematyki lub języka obcego nowożytnego – dotyczy wszystkich uczniów.

       12. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć:

       a) w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki: dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

       b) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego: dodatkowe 10 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia rozwiązań zadań otwartych na kartę rozwiązań zadań otwartych (dotyczy wszystkich zdających) oraz poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

       13. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

       14. Na egzamin uczeń może przynieść własną butelkę z wodą, którą stawia na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

       15. Nr stolika, przy którym uczeń będzie pracował z arkuszem egzaminacyjnym będzie losowany każdego dnia egzaminu (niektórzy uczniowie mogą mieć wskazane miejsce pracy ze względu na dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdającego).

       16. Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi, karcie rozwiązań zadań otwartych i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

        

       Wyniki i zaświadczenia

        

       1. Każdy uczeń będzie miał możliwość sprawdzenia swoich wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – login oraz hasło udostępni w odpowiednim czasie dyrektor szkoły. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2024 r. od godz. 8:30.

       2. W 2024 r. uczniowie otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca.

       3. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

       Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

       Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

        

       Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty:

        

       Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

       1) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

       2) przykładowe arkusze egzaminacyjne

       3) arkusze egzaminu próbnego

       4) zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

       5) arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2023.

        

       W 2024 roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany jeszcze na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

       Rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Opis procedury dokonywania wglądu pracy zamieszczony jest w informatorze o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej CKE.

       Rodzice uczniów, którym został unieważniony egzamin, otrzymają szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn i trybu unieważnienia oraz wsparcie na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

        

       Przydatne linki:

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

        

      • Finał akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"

      • Zakończyliśmy nasz ekologiczny projekt „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”!

       Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży, rodziców oraz firm i instytucji, udało nam się zebrać imponującą ilość 2470 kg zużytego sprzętu!

       Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w realny wpływ na ochronę naszej planety!

      • "Witaj majowa jutrzenko..." rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w NSP w Załukach.

      •    30 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji 233 rocznicyuchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Na początku Julia i Małgosia przedstawiły historię świąt majowych - Święta Pracy, Święta Flagi, i Święta Konstytucji 3 Maja. Następnie uczniowie klas 0-1 zaprezentowali się w piosence "Polska- nasza ojczyzna" Starsi uczniowieprzypomnieli atmosferę tamtych czasów w inscenizacji o obradach Sejmu Wielkiego i pieśni "Mazurek 3Maja".Na koniec p. Dyrektor oc\dczytała list posła Zielińskiego i życzyła wszystkim słonecznyej majówki i spokojnych rodzinnych Świąt Wielkanocnych wyznawcom prawosławia.

      • Tydzień Profilaktyki

      • W minionym tygodniu w ramach Tygodnia Profilaktyki odbyło się wiele działań edukacyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

       W poniedziałek najmłodsi z klas 0-1 dowiedzieli się więcej o zdrowym odżywianiu i obejrzeli film „Zuzka i piramida żywienia” a uczniowie z klas 2-3 ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy oraz zapoznali się jak postępować gdy spotyka się osobę, która potrzebuje pomocy.

       We Wrotek i środę mieliśmy przyjemność gościć Panią Małgorzatę Ellwart z Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog, która poprowadziła dwudniowe warsztaty dla uczniów klas 0-3 oraz 6-8. Tematy warsztatów obejmowały tworzenie relacji, szkodliwość uzależnień od komputera, radzenie sobie z emocjami i stresem oraz rozwiązywanie konfliktów.

       We środę nasza Gromada Zuchowa podczas zbiórki zapoznała się z zasadami bezpiecznego przebywania w lesie, omawiając jak należy szanować przyrodę i odpowiednio zachowywać się podczas spacerów.

       Czwartek przyniósł ekscytującą wycieczkę na strzelnicę, gdzie uczniowie uczyli się zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, a zabawa w Fabryce Misia była świetnym zakończeniem dnia.

       W piątek cała szkoła zaangażowała się w przygotowanie zdrowego śniadania, co podkreśliło znaczenie zdrowego startu każdego dnia.

       Ponadto w trakcie przerw Pani Ewelina z Filii Biblioteki Publicznej W Gródku czytała naszym uczniom opowiadania i bajki, zapewniając im chwile wyciszenia i relaksu.

       Tydzień profilaktyki jest kluczowym elementem edukacji, ponieważ buduje świadomość i umiejętności niezbędne do zdrowego i bezpiecznego życia w społeczności szkolnej.

       Warsztaty w ramach Tygodnia profilaktyki zostały zorganizowane dzięki pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku - dziękujemy za wsparcie

      • Dzień Ziemi na Uroczysku Wyżary

      • W ramach obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole została zorganizowana wycieczka na Uroczysko Wyżary, która była nie tylko okazją do celebrowania święta Ziemi, ale także do poznania bogatej historii lokalnej. Naszym przewodnikiem była Pani Małgorzata Zbyryt z Nadleśnictwa Waliły.

       Odwiedziliśmy Piereciosy, gdzie 29 kwietnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Waliłami. Pani Małgorzata opowiedziała nam o wydarzeniach z tego miejsca. Następnie podczas spaceru szlakiem powstańców mieliśmy okazję do poznania różnorodności i piękna chronionej roślinności naszego regionu, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć, jak ważne jest dbanie o nasze naturalne dziedzictwo.

       Dzień zakończyliśmy przy ognisku, piekąc kiełbaski i ciesząc się wspólnym czasem w malowniczej scenerii.

       To była fantastyczna okazja do świętowania Dnia Ziemi, ucząc się, jak możemy lepiej dbać o naszą planetę i jej historię

       Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwo Waliły, Lasy Państwowe, Pani Małgorzacie Zbyryt za inspirujące przewodnictwo i cenne lekcje historii oraz przyrody a także Panu Rafałowi Koronkiewiczowi i Marcinowi Martonikowi za transport powrotny do szkoły

      • Finał konkursu "Ojczyste Słowo"

      • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Deklamatorskim „Ojczyste Słowo”. Grzegorz Grześ otrzymał wyróżnienie w przeglądzie rejonowym w Białymstoku, a Daria Andrzejczyk zdobyła trzecie miejsce w przeglądzie rejonowym oraz trzecie miejsce w finale, który odbył się 4 kwietnia w Biełskim Domu Kultury.

       Życzymy dalszych sukcesów!

        

       Вучні нанай школы ўзялі ўдзел у Агульнапольскім дэкламатарскім конкурсе „Роднае слова”. Гжэгаж Гжэсь атрымаў вылучэнне ў раённым аглядзе ў Беластоку, а Дар'я Анджэйчук здабыла трэцяе месца ў раённым аглядзе і трэцяе месца ў фінале , які прайшоў 4 красавіка ў Бельскім Доме Культуры.

       Зычым далейшых поспехаў!

      • Dzień bez plecaka

      • 3 kwietnia obchodziliśmy dzień bez plecaka - wyjątkowe święto, które zyskuje popularność w polskich szkołach. W tym dniu uczniowie i uczennice przynoszą do szkoły książki i zeszyty, ale bez plecaków. To okazja do wykazania się kreatywnością i pomysłowością, której naszym uczniom nie brakuje!

      • Wycieczka na Kampus UwB

      • W dniu 27 marca 2024 roku uczniowie klas VI-VIII wyruszyli na fascynującą wycieczkę na kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Nasza przygoda była pełna nauki, odkryć i aktywnej zabawy.

       Rozpoczęliśmy od zwiedzania Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy. To miejsce pełne fascynujących eksponatów, w których zgromadzono unikatowe kolekcje. Podziwialiśmy kolekcję kości eoceńskich pingwinów z Wyspy Seymour, a także kolekcję paleogeńskich stawonogów z bursztynów bałtyckiego, domikańskiego i meksykańskiego. Dowiedzieliśmy się o pająkach Polski i innych ciekawostkach przyrodniczych.

       Następnie udaliśmy się na Wydział Matematyki, gdzie mieliśmy nietypową lekcję prowadzoną przez panią Annę Rybak, koordynatorkę Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. Wykorzystując program GeoGebra, odkrywaliśmy własności różnych figur geometrycznych. To była inspirująca lekcja, która pokazała nam matematykę w praktycznym zastosowaniu.

       Na koniec naszej wycieczki odwiedziliśmy Strefę Wysokich Lotów. Tam mogliśmy wyładować nadmiar energii, skacząc na trampolinach i korzystając z innych atrakcji. Wyjątkowi trenerzy i animatorzy sprawili, że spędziliśmy czas pełen radości i aktywności.

       Ta wycieczka była nie tylko edukacyjna, ale także pełna emocji i niezapomnianych chwil. Dziękujemy Uniwersytetowi w Białymstoku za gościnność i inspirujące doświadczenia! 🌿📚🎢

      • Zbiórka na rzecz UDSK w Białymstoku

      • Szanowni Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach,

       Serdecznie dziękujemy za ogromne serce i zaangażowanie w zbiórkę na rzecz Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wasza hojność i współpraca przerosły nasze oczekiwania.

       Najbardziej wzruszające jest to, że najmłodsi uczniowie okazali najwięcej dobroci. Wasza determinacja i empatia wobec innych dzieci, które zmagają się z poważnymi chorobami, są godne podziwu. Wasze gesty pomocy przynoszą nadzieję i ulgę tym, którzy potrzebują wsparcia.

       Dzięki Wam, dzieci z kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii, choć na chwilę mogą zapomnieć o chorobie. Wasza inicjatywa jest dowodem na to, że każdy gest ma znaczenie i może być promykiem nadziei na lepsze jutro.

       Wdzięczność za Wasze zaangażowanie nie zna granic. Dziękujemy, że jesteście tak wspaniałymi ambasadorami współczucia i solidarności.

      • Pasowanie na czytelnika

      • Uroczystość pasowania na czytelnika to wyjątkowy moment w życiu uczniów klasy pierwszej. To symboliczne wydarzenie oznacza, że stają się oficjalnymi czytelnikami szkolnej biblioteki.

        

       Czytanie to nie tylko forma rozrywki, ale także klucz do osobistego rozwoju. Oto, dlaczego warto sięgać po książki:

       1. Rozwój Umiejętności Językowych: Czytanie pomaga poszerzać słownictwo, uczyć poprawnej gramatyki i stylu pisania. To także doskonały sposób na naukę języków obcych.

       2. Zrozumienie Innych Kultur i Poglądów: Książki pozwalają nam zanurzyć się w innych światach, zrozumieć różnorodność kulturową i akceptować odmienność. Dzięki nim możemy spojrzeć na świat oczami innych ludzi.

       3. Poprawa Koncentracji i Skupienia: Czytanie wymaga pełnej uwagi. Regularne czytanie trenuje mózg do dłuższego skupienia się na jednej czynności.

       4. Redukcja Stresu: Książki pozwalają oderwać się od codziennych problemów, co pomaga w redukcji stresu.

       5. Rozwijanie Wyobraźni: Książki pobudzają wyobraźnię, pozwalając nam zanurzyć się w innych światach, przeżyć przygody bohaterów i odkrywać nowe możliwości.

       26 marca przed naszymi pierwszoklasistami otworzyły się drzwi do nieskończonej wiedzy, przygód i emocji, oficjalne stali się członkami magicznego świata książek. 

       Nasi najmłodsi uczniwie właśnie rozpoczęli wspaniałą przygodę z książkami. Niech ta pasja towarzyszy im przez całe życie. Gratulujemy pasowania na czytelnika! 

        

       Serdecznie dziękujemy Filii Biblioteki w Załukach i Bibliotece Publicznej w Gródku

      • Pierwszy Dzień Wiosny

      • W piękny, słoneczny 21 marca, uczniowie całej szkoły oraz oddziału przedszkolnego z niecierpliwością wyczekiwali na wyjątkowe wydarzenie: pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny. Tradycyjnie, jak co roku, wyruszyliśmy nad malowniczą rzekę Supraśl, aby uczcić ten magiczny moment.

       Na brzegu rzeki, w otoczeniu przyrody budzącej się do życia, stanęła nasza kolorowa marzanna. To była ta sama kukła, którą uczniowie samodzielnie wykonali wcześniej w szkole. Jej obecność symbolizowała zimę, którą teraz mieliśmy zamiar “topić”. Wszyscy zebrani wokół marzanny trzymali się za ręce, a nasi najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego z niecierpliwością oczekiwali na sygnał.

       Gdy pierwsze promienie słońca oświetliły naszą marzannę, wszyscy razem krzyknęliśmy: “Zima, zima, odchodź!” I tak, z uśmiechem na twarzach, wrzuciliśmy marzannę do nurtu rzeki. Jej kolorowe wstążki i sianko unoszące się na wodzie były jak pożegnalny taniec zimy.

       Następnie przyszedł czas na tradycję białoruską. Uczniowie zawiesili na drzewach kolorowe, papierowe ptaki. Każdy ptak miał swoje miejsce, a wiatr delikatnie kołysał ich skrzydłami. Odśpiewaliśmy specjalne pieśni, które miały na celu przywołać skrzydlate zwierzęta. Nasze głosy niosły się wśród gałęzi, a ptaki zdawały się nas słuchać.

       Po powrocie do szkoły czekała nas jeszcze jedna atrakcja: ognisko z kiełbaskami. Wszyscy zebraliśmy się wokół ogniska, opowiadając sobie wesołe historie i delektując się ciepłem ognia. To był czas radości i wspólnego świętowania.

       Mamy nadzieję, że tak pożegnana zima, szybko do nas nie wróci. Wiosna przyniesie nam nowe możliwości, świeże powietrze i radosne dni. Niech ta tradycja trwa i niech każdy Pierwszy Dzień Wiosny będzie tak magiczny, jak ten właśnie był w naszej szkole. 🌸🌿🔥

      • Lekcja otwarta z matematyki

      • Serdecznie zapraszam na lekcję otwartą z matematyki w klasie VII, która odbędzie się 25 marca na drugiej godzinie lekcyjnej (8:55 - 9:40). Tematem naszej lekcji będzie “Kwadrat i jego połowa”.

       Na tej lekcji uczniowie korzystając z Twierdzenia Pitagorasa odkryją wzór na przekątną kwadratu. Przypomnimy sobie również wzory na pola i obwody kwadratów i trójkątów.

       Będzie to fascynująca lekcja! Do zobaczenia!

      • "Być kobietą..."

      • 8 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki o Kobietach - "Być kobietą..." zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Gródku. Miło nam poinformować, iż II miejsce w kategorii - przedszkole - zajęła Nina Kopczuk, a wyróżnienie zdobyła Daria Andrzejczyk, uczennica klasy VII. Gratulujemy!!