• Aktualności

      • Warsztaty literackie pt. "Baśniowa kraina fantazji"

      •   W poniedziałek 13 maja 2024r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole panią Beatę Rogalską, która wcieliła się w postać Piratki, aby wprowadzić nasze dzieci w fascynujący świat baśni. Warsztaty literackie pt. “Baśniowa kraina fantazji” były niezwykle inspirujące i pełne magii.

          Pani Beata opowiadała dzieciom bajki, które pobudzały ich wyobraźnię. Wraz z uczniami wyruszyliśmy na wirtualny statek piracki, gdzie dowiedzieliśmy się, jak jest zbudowany i co się na nim robi. W trakcie warsztatów odbyła się również gra “Poszukiwanie skarbu”, w której uczniowie mieli do wykonania pięć zadań związanych z postaciami i przedmiotami z bajek.

          Największą atrakcją okazało się “Koło fortuny”, na którym znajdowały się różne zagadki i kategorie. Dzieci świetnie się bawiły, a jednocześnie rozwijały swoją wiedzę o literaturze. Nie zabrakło także zabaw ruchowo-muzycznych, które dodatkowo wzbogaciły nasze spotkanie.

          Na zakończenie warsztatów wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie, które będzie przypominać nam o tej wyjątkowej przygodzie.

          Serdecznie dziękujemy pani Beatce oraz Bibliotece Publicznej w Gródku za niezapomniane chwile i już teraz czekamy na kolejne spotkanie z magicznym światem baśni!

      • Be.Eco

      • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim ekologicznym turnieju Be.Eco. Turniej skierowany był do uczniów, entuzjastów ekologicznego stylu życia oraz wszystkich, którym bliski jest los naszej planety. Dziękujemy za zaangażowanie

      • Wycieczka do Mandorii i Wrocławia

      •  

          9 i 10 maja 2024r. uczniowie SP w Gródku oraz NSP w Załukach uczestniczyli w dwudniowej wycieczce, której celem były dwa fascynujące miejsca: park rozrywki Mandoria oraz Ogród Zoologiczny we Wrocławiu.

          Wyjazd zaczęliśmy o świcie, o godzinie 6:00, spod szkoły. Po kilku godzinach podróży dotarliśmy do Mandorii – magicznego parku rozrywki, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Widok kolorowych karuzel i śmiech dzieci wypełniający przestrzeń sprawiły, że nasze serca zaczęły bić mocniej. Park rozrywki oferuje wiele atrakcji, a tematyczne wnętrza i liczne tajemnice sprawiły, że wizyta była pełna przygód. Od adrenaliny w rollercoasterach po spokojniejsze przejażdżki, mogliśmy wybierać spośród wielu atrakcji zgodnych z naszymi upodobaniami. Mandoria to nie tylko rozrywka, ale także nauka. W interaktywny sposób mogliśmy dowiedzieć się więcej o świecie przyrody, historii i kulturze. Dzień w  jednym z największych krytych parków rozrywki w Europie był nie tylko świetną zabawą, ale także okazją do nauki i integracji.

          Następnego ranka ruszyliśmy do Wrocławia, miasta o bogatej historii i niezwykłym uroku. Nasz przewodnik opowiadał nam o tajemnicach tego miejsca. Spacerując po Starym Mieście, przekonaliśmy się, że Wrocław to miasto mostów i krasnali. Następnie udaliśmy się do wrocławskiego zoo. To najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, założony już w 1865 roku. Na jego terenie znajduje się ponad 14 000 zwierząt reprezentujących 1132 gatunki. To miejsce, gdzie nauka i przygoda spotykają się w harmonii. Zwiedziliśmy oceanarium, gdzie podziwialiśmy tajemnicze głębiny morskie, oraz afrykarium, gdzie spotkaliśmy hipopotamy, krokodyle i egzotyczne ptaki. Wrocławskie zoo to prawdziwy raj dla miłośników przyrody.

          Po dwóch dniach pełnych wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Wycieczka była niezapomniana, a wspomnienia z pewnością zostaną z nami na długo.

          Do zobaczenia na następnej wycieczce! 

       Uczniowie

      • INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – MAJ 2024 r.

      • Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

        

       Termin główny:

       egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 14, 15, 16 maja 2024 r.

       - język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

       - matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

       - język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

        

       1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

       2. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

       3. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

       4. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

       5. Czas trwania egzaminu dla uczniów, którzy posiadają dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdającego, ulegnie odpowiednio wydłużeniu:

       - język polski do 180 minut

       - matematyka do 150 minut

       - język obcy nowożytny do 135 minut

       - język polski do 210 minut dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

       6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi:

       1) w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki – na kartę odpowiedzi (5 minut)

       2) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na kartę rozwiązań zadań otwartych oraz na kartę odpowiedzi (10 minut).

        

       Termin dodatkowy:

       egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 10, 11, 12 czerwca 2024 r.

       - język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

       - matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

       - język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

        

       1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

       a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty (lub któremu przerwano egzamin) z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

       b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

       W przypadku:

       - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

       - wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

       - zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

       Uwaga! Unieważnienie może nastąpić: podczas egzaminu lub po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia.

       2. Jeżeli unieważnienie z jednej z wyżej wymienionych przyczyn nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.

       3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

       4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

        

       Ogólne zasady egzaminu ósmoklasisty:

        

       Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

       Uczeń, który jest laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanym ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

       1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

       2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

       3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

       4. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika albo kalkulatora zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

       5. Na egzamin nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy).‎

       6. Osoby z chorobami przewlekłymi mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

       7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

       8. Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

       9. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.

       W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

       10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali w czasie trwania egzaminu, (np. do toalety) zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.

       11. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Obowiązek zapisania rozwiązań zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań otwartych – jeżeli stanowi ona część arkusza egzaminacyjnego z matematyki lub języka obcego nowożytnego – dotyczy wszystkich uczniów.

       12. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć:

       a) w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki: dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

       b) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego: dodatkowe 10 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia rozwiązań zadań otwartych na kartę rozwiązań zadań otwartych (dotyczy wszystkich zdających) oraz poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

       13. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

       14. Na egzamin uczeń może przynieść własną butelkę z wodą, którą stawia na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

       15. Nr stolika, przy którym uczeń będzie pracował z arkuszem egzaminacyjnym będzie losowany każdego dnia egzaminu (niektórzy uczniowie mogą mieć wskazane miejsce pracy ze względu na dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdającego).

       16. Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi, karcie rozwiązań zadań otwartych i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

        

       Wyniki i zaświadczenia

        

       1. Każdy uczeń będzie miał możliwość sprawdzenia swoich wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – login oraz hasło udostępni w odpowiednim czasie dyrektor szkoły. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2024 r. od godz. 8:30.

       2. W 2024 r. uczniowie otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca.

       3. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

       Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

       Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

        

       Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty:

        

       Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

       1) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

       2) przykładowe arkusze egzaminacyjne

       3) arkusze egzaminu próbnego

       4) zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

       5) arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2023.

        

       W 2024 roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany jeszcze na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

       Rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Opis procedury dokonywania wglądu pracy zamieszczony jest w informatorze o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej CKE.

       Rodzice uczniów, którym został unieważniony egzamin, otrzymają szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn i trybu unieważnienia oraz wsparcie na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

        

       Przydatne linki:

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

       https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

        

      • Finał akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"

      • Zakończyliśmy nasz ekologiczny projekt „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”!

       Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży, rodziców oraz firm i instytucji, udało nam się zebrać imponującą ilość 2470 kg zużytego sprzętu!

       Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w realny wpływ na ochronę naszej planety!

      • "Witaj majowa jutrzenko..." rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w NSP w Załukach.

      •    30 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji 233 rocznicyuchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Na początku Julia i Małgosia przedstawiły historię świąt majowych - Święta Pracy, Święta Flagi, i Święta Konstytucji 3 Maja. Następnie uczniowie klas 0-1 zaprezentowali się w piosence "Polska- nasza ojczyzna" Starsi uczniowieprzypomnieli atmosferę tamtych czasów w inscenizacji o obradach Sejmu Wielkiego i pieśni "Mazurek 3Maja".Na koniec p. Dyrektor oc\dczytała list posła Zielińskiego i życzyła wszystkim słonecznyej majówki i spokojnych rodzinnych Świąt Wielkanocnych wyznawcom prawosławia.