• Aktualności

      • Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

      • Drodzy Uczniowie i Rodzice, nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

        

       Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

        

       Termin Akcji: 31 marca 2024

       Miejsce Akcji: parking przy NSP w Załukach

        

       NIE ODBIERAMY:

        

       świetlówek, baterii innych niż alkaliczne oraz tuszy i tonerów.

        

       ZBIERAMY:

        

       Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, mikrofalówki, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności, elektryczne urządzenia grzejne, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylujące i sprzęt konfekcjonujący.

        

       Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze do dywanów, pozostałe urządzenia czyszczące, urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych, żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań, noże elektryczne, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała, zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu, wagi, pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.

        

       Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery duże stacjonarne, stacje robocze, jednostki drukujące, komputery osobiste stacjonarne, w tym kable, procesor, mysz, monitor i klawiatura, laptopy, drukarki, puste cartridge do drukarek, notepady, sprzęt kopiujący, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną, terminale i systemy użytkownika, faksy, telefaksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne, pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej.

        

       Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne, pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne.

        

       Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ lub śrub, narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań, narzędzia do rozpylania, kosiarki i inne narzędzia służące do prac ogrodowych, pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne.

        

       Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, gry video, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, zabawki z mechanizmem elektrycznym lub elektronicznym.

        

       Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe używane w gospodarstwie domowym.

        

       Automaty do wydawania: automaty do wydawania napojów gorących, automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, automaty do wydawania produktów stałych, automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty, inne wydające wszelkiego rodzaju produkty.

        

       Baterie i akumulatory: baterie i akumulatory ołowiowe, baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne.

        

       Zapraszamy do udziału w akcji!

      • Rekrutacja do szkoły i zerówki na rok szkolny 2024/2025

      • Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

        

       Rozdział 7

       Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

        

       § 93

        

       1. Uczniem Szkoły może być każde dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni akceptują zasady funkcjonowania Szkoły i postanowienia niniejszego Statutu. 

       2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i zobowiązuje się do powiadomienia Organu Prowadzącego.

       3. Szkoła przyjmuje uczniów niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.

       4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci przyjmowane są dzieci w wielu 6 lat, które podlegają rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.

       5. Na wniosek rodziców / opiekunów prawnych naukę w pierwszej klasie może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

       6. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w wieku obowiązku szkolnego, rozpoczynającego się w wieku 7 lat.

       7. Przyjęcie dziecka do Szkoły może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez Szkołę wolnych miejsc.

       8. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

       9. Uczniowie mogą być przyjmowani do Szkoły, także w ciągu roku szkolnego (w miarę wolnych miejsc), nie później jednak niż do połowy II semestru roku szkolnego. W szczególnych sytuacjach Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu ucznia po tym terminie. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do klasy w trakcie trwania roku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

       10. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

       11. Przyjęcie dziecka do Szkoły i Oddziału przedszkolnego poza wyżej wymienionymi zasadami wymaga złożenia:

       a) wniosku (Załączniki do Statutu Szkoły) rodzica / opiekuna prawnego podpisanego przynajmniej przez jednego z rodziców / opiekunów. 

       b) w celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju wymagane jest również dostarczenie przez rodziców / opiekunów prawnych orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy taka opinia została wydana.

       12. Zapisy do Szkoły i Oddziału przedszkolnego prowadzone są przez Dyrektora Szkoły, każdego roku od 1 lutego do 30 kwietnia.

       13. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych Szkoły i Oddziału przedszkolnego następuje w maju.

       14. Dyrektor Szkoły powiadamia Dyrektora Przedszkola Publicznego i Dyrektora Szkoły publicznej w obwodzie której mieszka przyjęty uczeń o spełnianiu przez niego obowiązku przedszkolnego lub szkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach.

        

       § 94

        

       1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Organem Prowadzącym.

       2. Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły w przypadku niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych Szkoły i Oddziału przedszkolnego.

      • Zbiórka na rzecz UDSK w Białymstok

      • Zachęcamy uczniów, rodziców oraz wszystkich mieszkańców Załuk do przyłączenia się do akcji charytatywnej

        

       15 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa. Jego celem jest podnoszenie świadomości, że dzieci również mogą chorować na tak poważne i ciężkie choroby oraz zwrócenie uwagi na potrzebę wczesnego badania i diagnozowania chorób nowotworowych.

       Organizacja International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations, czyli Międzynarodowa Konfederacja Organizacji Rodziców Chorych na Raka u Dzieci, która zaingurowała obchody tego dnia miała na celu zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci chorych na raka oraz ograniczenia, a jeśli to możliwe, to wyeliminowanie bólu i cierpienia wśród małych pacjentów.

       W Polsce co roku diagnozowane są różnego rodzaju choroby nowotworowe u około 1200 dzieci do 18. roku życia. Najczęstsze są białaczki oraz choroby układu krwiotwórczego, które stanowią około 26 proc. wszystkich nowotworów u dzieci. 

       Źródło: 

       DzieńDobryTVN / WartoWiedzieć / Onkonet  

        

      • Bezpiecznie w sieci

      •    W dniu 12 lutego nasza szkoła miała przyjemność gościć teatr profilaktyczny, którego przedstawienie poświęcone było bezpiecznemu korzystaniu z telefonu, komputera oraz internetu. Aktorzy w przystępny sposób omówili z uczniami zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z nowoczesnych technologii oraz wyjaśnili pojęcie hejtu w internecie. Wizyta ta była nie tylko edukacyjna, ale także interaktywna i angażująca dla naszych uczniów.

      • Muzyczny tłusty czwartek

      •    W czwartek 08.02.2024r. w szkole gościliśmy muzyków Arte Muza, którzy przedstawili audycję muzyczna pod tytułem "Dolina uprzejmości". To opowieść o krainie gdzie wszyscy są bardzo kuluralni i uprzejmi. Pewnej nocy pojawią się Mąciwoda, który wykrada miłe słowa. Zadaniem naszych dzieci było odzyskanie skradzionych słów z czym świetnie sobie poradziły.

       ...

      • KONKURS dla uczniów klas IV-VIII

      •  

       Portret słynnego matematyka

       Stwórz portret słynnego matematyka i sięgnij po nagrody!​​​​​​​​​​​

       Pitagoras, twórca twierdzenia o trójkątach prostokątnych, Fibonacci, odkrywca ciągu liczb, który znajdziesz nawet w kalafiorze, Euler, autor stałej matematycznej, a może… zupełnie ktoś inny.

       Aby wziąć udział w konkursie wykonaj dowolną techniką portret słynnego matematyka, lub innego uczonego, który zajmował się tą dziedziną nauki, podpisaną pracę przekaż swojemu nauczycielowi matematyki do 15.03.2024r.

       Wyniki konkursu zostaną oggłoszone 25 marca. Osoby, które zajmą miejsca 1–3, otrzymają bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL Tune 770NC Bluetooth 5.3. Autorzy 6 prac, które zostaną wyróżnione otrzymają zestawy do rysowania.

        

      • Ferie w Szkole

      • W pierwszym tygodniu ferii zimowych w naszej Szkole odbywały się zajęcia. 

       Pierwszego dnia odbyły się zajęcia kulinarno-plastyczno-sportowe. Uczniowie działając w dwóch grupach uczyli się współpracy i odpowiedzialności. Pod opieką pani Sylwi starsze dziewczynki przygotowały przepyszny domowy makaron z sosem bolognese, a młodsi rozpływającą się w ustach szarlotkę. Poprzez zabawę uczniowie rozwijali koordynację wzrokowo-ruchową, a  malując na folii spożywczej nasi mali artyści rozwijali swój potencjał twórczy.  

       Dzień 2  był pełen wrażeń! Dziękujemy Sekcji Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej PSSE Białystok za fantastyczne warsztaty edukacyjne ph. „Zimowa szkoła bezpieczeństwa”. Dzieci miały okazję nauczyć się wielu cennych informacji o bezpieczeństwie zimowym.

       Po części edukacyjnej przyszedł czas na aktywność fizyczną! Nasze zajęcia ruchowe były pełne energii i śmiechu, a dzieci mogły nauczyć się nowych gier.

       Na zakończenie dnia wszyscy zasiedliśmy wygodnie, aby obejrzeć wybrane filmy dla dzieci. Było to idealne zakończenie pełnego wrażeń dnia, które pozwoliło wszystkim odpocząć i zrelaksować się.

       Trzeci dzień upłynął pod znakiem kreatywności, sportu i relaksu. Rozpoczęliśmy dzień od zajęć z origami, gdzie nasi uczniowie mieli okazję odkryć sztukę japońskiego składania papieru. Było to fascynujące doświadczenie, które pozwoliło rozwijać zdolności manualne oraz kreatywne myślenie.

       Po artystycznym poranku przyszedł czas na dawkę zdrowej rywalizacji i aktywności fizycznej – zajęcia z unihokeja. Uczniowie wykazali się świetnym zespołowym duchem i sportową rywalizacją, czerpiąc radość z gry i nauki nowych umiejętności.

       Był dziś również czas na zajęcia relaksacyjne. Uczestnicy mieli możliwość nauczyć się technik prawidłowego oddechu oraz metod relaksacji, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym zabieganym świecie.

       Na zakończenie dnia, nasi uczniowie z zapałem oddali się kolorowaniu malowanek, które przedstawiały sceny związane z zimą i feriami. Ta kreatywna aktywność była wspaniałą okazją i idealnym sposobem na relaks po pełnym wrażeń dniu.

       Czwarty dzień był pełen nowoczesnych technologii i aktywności ruchowej.

       Rozpoczęliśmy od zajęć z kodowania w Scratch, gdzie uczniowie wykazali się kreatywnością, tworząc cyfrowe postacie śniegowych bałwanków. Następnie przyszedł czas na ważne zajęcia z bezpiecznego surfowania w sieci. Uczniowie nauczyli się, jak bezpiecznie i świadomie korzystać z internetu, co jest kluczową umiejętnością w dzisiejszym cyfrowym świecie.

       Kolejnym punktem programu było uzupełnienie prezentacji PowerPoint o grafiki znalezione w sieci. Uczniowie wykorzystali swoje umiejętności badawcze i kreatywne, aby wzbogacić swoje projekty o interesujące wizualnie elementy.

       Po części komputerowej nadszedł czas na przerwę i zabawy ruchowe. Uczniowie bawili się na torze przeszkód zorganizowanym na korytarzu szkolnym.

       Następnie kreatywność uczniów została dodatkowo rozwinięta podczas zajęć z projektowania prostych grafik. Korzystając z monitora dotykowego, eksperymentowali z tworzeniem rysunków i grafiki komputerowej, co pozwoliło im na wyrażenie swoich zdolności w cyfrowym formacie.

       Dzień zakończyliśmy projekcją edukacyjnego filmu kreskówkowego z sieciaki.pl, który dostarczył uczniom cennych lekcji w przystępnej i zabawnej formie.

       Ten dzień był pełen nauki przez praktykę, kreatywności i zabawy, pokazując jak technologia może być inspirującym narzędziem edukacyjnym.

       Piąty dzień ferii w szkole był różnorodny. Począwszy od zajęć plastycznych (malowanie na folii bąbelkowej), poprzez kodowanie, zajęcia ruchowe , kulinarne (pyszne zdrowe gofry), aż po muzyczne (koncert na bum bum rurkach). Posegregowaliśmy również pieniądze zebrane podczas akcji "Ile waży święty Mikołaj?"Był to mile spędzony czas Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

      • Załuki w "Niwie"

      • Podczas ferii zimowych, dzięki inicjatywie pani Hanna Komincz - nauczycielki języka białoruskiego, nasi uczniowie mieli wyjątkową okazję odwiedzić redakcję Tygodnika mniejszości białoruskiej „Niwa”. To była inspirująca przygoda, gdzie spotkali się z redaktorkami: Anną Kondratiuk-Świerubską i Mirą Łukszą, które z wielką pasją dzieliły się swoim doświadczeniem i wyjaśniały, jak powstaje tygodnik oraz jakie wyzwania wiążą się z pracą w dziennikarstwie. Uczniowie dowiedzieli się, że praca w redakcji to fascynujący proces kreatywny, wymagający ciągłej współpracy i zaangażowania całego zespołu.

       Падчас зімовых канікул, дзякуючы ініцыятыве пані Ганны Комінч - настаўніцы беларускай мовы, нашы вучні мелі выключную магчымасць наведаць рэдакцыю Тыднёвіка меншасці беларусаў „Ніва“. Гэта была натхняльная прыгода, дзе яны сустрэліся з рэдактарамі: Anna Kondratiuk-Świerubska і Mira Łuksza, якія з вялікай пасіяй дзяліліся сваім досведам і тлумачылі, як ствараецца тыднёвік і з якімі выклікамі звязана праца ў журналістыцы. Вучні даведаліся, што праца ў рэдакцыі - гэта захапляльны творчы працэс, які патрабуе пастаяннай супрацы і ўдзелу ўсяй каманды.

       Z ogromną dumą informujemy, że nasi uczniowie wzięli udział w konkursie literackim „Debiut”, organizowanym przez tygodnik mniejszości białoruskiej w Polsce „Niwa”. Nasze zdolne uczennice - Małgorzata Popławska, Wiktoria Popławska oraz Katarzyna Rogacz - zostały laureatami konkursu, a nie mniejszym sukcesem mogą pochwalić się pozostali uczestnicy, którzy otrzymali wyróżnienia za swoje prace.

       Zachęcamy przeczytanie legendy autorstwa Kasi Rogacz, która ukazała się w najnowszym numerze „Niwy”, w rubryce Сустрэчы Зоркі.

       Gratulacje dla autorów i podziękowania dla pani Hanna Komincz, za wsparcie i motywację naszych uczniów!

       Czekamy na więcej!

       З вялікай гонарам інфармуем, што нашы вучні ўдзельнічалі ў літаратурным конкурсе „Дэбют”, арганізаваным тыднёвікам меншасці беларусаў у Польшчы „Ніва”. Нашы здольныя вучаніцы - Малгажата Поплавская, Вікторыя Поплавская і Катажына Рогач - сталі лаўрэатамі конкурсу, а не меншым поспехам могуць ганарыцца астатнія ўдзельнікі, якія атрымалі ўзнагароды за свае працы.

       Запрашаем да чытання легенды аўтарства Касі Рогач, якая з'явілася ў апошнім нумары „Нівы” ў рубрыцы „Сустрэчы Зоркі”

       Віншуем аўтараў і выказваем падзяку пані Ганне Комінч за падтрымку і мотывацыю нашых вучняў!

       Чакаем на больш!

      • Dzień Babci i Dziadka

      •    19 stycznia w Niepublicznej Szkole odbyła się wzruszająca uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Szkolny korytarz zapełnił się radośnie uśmiechniętymi twarzami Dziadków i Babć, którzy z radością przyjęli zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie.

       W programie artystycznym uczestniczyły różne grupy wiekowe, co dodatkowo sprawiło, że to święto było pełne różnorodności i miłości. Uczniowie klas VI-VIII wzruszyli serca swoich Dziadków i Babć prezentując własne wiersze, które samodzielnie stworzyli, oddając hołd miłości i wdzięczności za wszystko, co dla nich znaczą.

       Następnie przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego wzięły na siebie odpowiedzialność za rozbawienie zgromadzonej publiczności swoim śpiewem, niewątpliwie dodając uroku całej uroczystości. Uczniowie klas drugiej i trzeciej przekazali Dziadkom prawdziwą dawkę humoru, prezentując skecz o dziadkach czarodziejach. Kunszt aktorski oraz zabawne dialogi sprawiły, że publiczność śmiała się do rozpuku. Natomiast najmłodsza grupa, klasy – zero, jeden, poruszyła serca zebranych, prezentując swoje muzyczne talenty w pięknym wykonaniu piosenki. Ich entuzjazm z pewnością rozświetlił oblicza Dziadków i Babć, sprawiając, że chwila ta stała się jeszcze bardziej wyjątkowa.

       Po zakończeniu programu wszyscy uczestnicy mieli okazję spędzić czas razem przy słodkościach, dzieląc się wzruszeniami i wspomnieniami. Dzień Babci i Dziadka w Niepublicznej Szkole stał się nie tylko okazją do artystycznych wystąpień uczniów, ale także do budowania więzi między pokoleniami i celebracji ważnej roli Dziadków i Babć w życiu każdego dziecka.