• Aktualności

      • Tydzień Profilaktyki

      • W minionym tygodniu w ramach Tygodnia Profilaktyki odbyło się wiele działań edukacyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

       W poniedziałek najmłodsi z klas 0-1 dowiedzieli się więcej o zdrowym odżywianiu i obejrzeli film „Zuzka i piramida żywienia” a uczniowie z klas 2-3 ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy oraz zapoznali się jak postępować gdy spotyka się osobę, która potrzebuje pomocy.

       We Wrotek i środę mieliśmy przyjemność gościć Panią Małgorzatę Ellwart z Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog, która poprowadziła dwudniowe warsztaty dla uczniów klas 0-3 oraz 6-8. Tematy warsztatów obejmowały tworzenie relacji, szkodliwość uzależnień od komputera, radzenie sobie z emocjami i stresem oraz rozwiązywanie konfliktów.

       We środę nasza Gromada Zuchowa podczas zbiórki zapoznała się z zasadami bezpiecznego przebywania w lesie, omawiając jak należy szanować przyrodę i odpowiednio zachowywać się podczas spacerów.

       Czwartek przyniósł ekscytującą wycieczkę na strzelnicę, gdzie uczniowie uczyli się zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, a zabawa w Fabryce Misia była świetnym zakończeniem dnia.

       W piątek cała szkoła zaangażowała się w przygotowanie zdrowego śniadania, co podkreśliło znaczenie zdrowego startu każdego dnia.

       Ponadto w trakcie przerw Pani Ewelina z Filii Biblioteki Publicznej W Gródku czytała naszym uczniom opowiadania i bajki, zapewniając im chwile wyciszenia i relaksu.

       Tydzień profilaktyki jest kluczowym elementem edukacji, ponieważ buduje świadomość i umiejętności niezbędne do zdrowego i bezpiecznego życia w społeczności szkolnej.

       Warsztaty w ramach Tygodnia profilaktyki zostały zorganizowane dzięki pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku - dziękujemy za wsparcie

      • Dzień Ziemi na Uroczysku Wyżary

      • W ramach obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole została zorganizowana wycieczka na Uroczysko Wyżary, która była nie tylko okazją do celebrowania święta Ziemi, ale także do poznania bogatej historii lokalnej. Naszym przewodnikiem była Pani Małgorzata Zbyryt z Nadleśnictwa Waliły.

       Odwiedziliśmy Piereciosy, gdzie 29 kwietnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Waliłami. Pani Małgorzata opowiedziała nam o wydarzeniach z tego miejsca. Następnie podczas spaceru szlakiem powstańców mieliśmy okazję do poznania różnorodności i piękna chronionej roślinności naszego regionu, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć, jak ważne jest dbanie o nasze naturalne dziedzictwo.

       Dzień zakończyliśmy przy ognisku, piekąc kiełbaski i ciesząc się wspólnym czasem w malowniczej scenerii.

       To była fantastyczna okazja do świętowania Dnia Ziemi, ucząc się, jak możemy lepiej dbać o naszą planetę i jej historię

       Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwo Waliły, Lasy Państwowe, Pani Małgorzacie Zbyryt za inspirujące przewodnictwo i cenne lekcje historii oraz przyrody a także Panu Rafałowi Koronkiewiczowi i Marcinowi Martonikowi za transport powrotny do szkoły

      • Finał konkursu "Ojczyste Słowo"

      • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Deklamatorskim „Ojczyste Słowo”. Grzegorz Grześ otrzymał wyróżnienie w przeglądzie rejonowym w Białymstoku, a Daria Andrzejczyk zdobyła trzecie miejsce w przeglądzie rejonowym oraz trzecie miejsce w finale, który odbył się 4 kwietnia w Biełskim Domu Kultury.

       Życzymy dalszych sukcesów!

        

       Вучні нанай школы ўзялі ўдзел у Агульнапольскім дэкламатарскім конкурсе „Роднае слова”. Гжэгаж Гжэсь атрымаў вылучэнне ў раённым аглядзе ў Беластоку, а Дар'я Анджэйчук здабыла трэцяе месца ў раённым аглядзе і трэцяе месца ў фінале , які прайшоў 4 красавіка ў Бельскім Доме Культуры.

       Зычым далейшых поспехаў!

      • Dzień bez plecaka

      • 3 kwietnia obchodziliśmy dzień bez plecaka - wyjątkowe święto, które zyskuje popularność w polskich szkołach. W tym dniu uczniowie i uczennice przynoszą do szkoły książki i zeszyty, ale bez plecaków. To okazja do wykazania się kreatywnością i pomysłowością, której naszym uczniom nie brakuje!

      • Wycieczka na Kampus UwB

      • W dniu 27 marca 2024 roku uczniowie klas VI-VIII wyruszyli na fascynującą wycieczkę na kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Nasza przygoda była pełna nauki, odkryć i aktywnej zabawy.

       Rozpoczęliśmy od zwiedzania Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy. To miejsce pełne fascynujących eksponatów, w których zgromadzono unikatowe kolekcje. Podziwialiśmy kolekcję kości eoceńskich pingwinów z Wyspy Seymour, a także kolekcję paleogeńskich stawonogów z bursztynów bałtyckiego, domikańskiego i meksykańskiego. Dowiedzieliśmy się o pająkach Polski i innych ciekawostkach przyrodniczych.

       Następnie udaliśmy się na Wydział Matematyki, gdzie mieliśmy nietypową lekcję prowadzoną przez panią Annę Rybak, koordynatorkę Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. Wykorzystując program GeoGebra, odkrywaliśmy własności różnych figur geometrycznych. To była inspirująca lekcja, która pokazała nam matematykę w praktycznym zastosowaniu.

       Na koniec naszej wycieczki odwiedziliśmy Strefę Wysokich Lotów. Tam mogliśmy wyładować nadmiar energii, skacząc na trampolinach i korzystając z innych atrakcji. Wyjątkowi trenerzy i animatorzy sprawili, że spędziliśmy czas pełen radości i aktywności.

       Ta wycieczka była nie tylko edukacyjna, ale także pełna emocji i niezapomnianych chwil. Dziękujemy Uniwersytetowi w Białymstoku za gościnność i inspirujące doświadczenia! 🌿📚🎢

      • Zbiórka na rzecz UDSK w Białymstoku

      • Szanowni Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach,

       Serdecznie dziękujemy za ogromne serce i zaangażowanie w zbiórkę na rzecz Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wasza hojność i współpraca przerosły nasze oczekiwania.

       Najbardziej wzruszające jest to, że najmłodsi uczniowie okazali najwięcej dobroci. Wasza determinacja i empatia wobec innych dzieci, które zmagają się z poważnymi chorobami, są godne podziwu. Wasze gesty pomocy przynoszą nadzieję i ulgę tym, którzy potrzebują wsparcia.

       Dzięki Wam, dzieci z kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii, choć na chwilę mogą zapomnieć o chorobie. Wasza inicjatywa jest dowodem na to, że każdy gest ma znaczenie i może być promykiem nadziei na lepsze jutro.

       Wdzięczność za Wasze zaangażowanie nie zna granic. Dziękujemy, że jesteście tak wspaniałymi ambasadorami współczucia i solidarności.