• Aktualności

     • XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
      • XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna mająca na celu propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.  

          W naszej szkole w piątek 7 października obchodziliśmy finał XII ŚDTM. Tydzień przed finałem w szkole zostały rozwieszone tabliczki z mnożeniem i dzieleniem w zakresie 100. Przez kilka dni poprzedzających finał akcji uczniowie mogli przypomnieć i utrwalić tabliczkę mnożenia biorąc udział w zabawie “matematyczne spacery”. w dniu finału na przerwach między lekcjami można było sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia, a nagrodą za dobre odpowiedzi były cukierki. Na długiej przerwie uczniowie klas IV – VIII podzielili się na grupy 4 osobowe i wzięli udział w zabawie “stacje matematyczne”. Najszybciej z 12 zadaniami uporały się uczennice klasy V – GRATULACJE! 

      • Pokaz historyczny „Życie i kultura w średniowieczu”

      •         7 października 2022 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „żywej” lekcji historii zatytułowanej „Życie i kultura w średniowieczu”. Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” przybliżyła uczniom historię i obyczaje minionych wieków. Zaprosiła wszystkich obecnych w podróż do czasów, kiedy to rycerze zakuci w zbroje i z mieczami w rękach nie szczędzili wysiłków, aby bronić honoru ojczyzny oraz spieszyli służyć pomocą i bronić dam swoich serc. Podczas pokazu jeden z naszych uczniów – Łukasz Sakowicz z klasy 2 dostąpił zaszczytu pasowania na rycerza i mógł tym samym potrzymać miecz. Z kolei Lena Mojsak z klasy 6 została zakuta w dyby. Warunkiem jej uwolnienia była obietnica wzorowego zachowania i dobra nauka. Następnie odbyła się próba siły, czyli próba ciężkiego miecza, w czasie której wybrani uczniowie mogli spróbować swoich sił, trzymając w jednej ręce miecz w pozycji poziomej. Niestety, nie wszystkim ta sztuka się nie udała. Każdy uczestnik mógł osobiście zapoznać się z różnymi rodzajami broni, rekwizytami i strojami średniowiecznymi. Na zakończenie artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

               Taka podróż w czasie do odległego średniowiecza okazała się ciekawą lekcją historii, która zapewne pozostanie na długo w pamięci naszych uczniów.

      • Sprzątanie Świata

      •      30 września o godzinie 9:00 uczniowie i nauczyciele zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki zebrali się pod Szkołą aby po raz kolejny uczestniczyć w akcji ekologicznej “Sprzątanie świata”. Młodsi uczniowie sprzątali teren wokół szkoły, starsi przeszli lasem w kierunku głównej drogi, gdzie natrafili na istne WYSYPISKO! Uczniowie byli tak zaangażowani w wyciąganie śmieci z przydrożnego rowu, że worki, które ze sobą wzięli w moment się zapełniły. Mimo to, pełni chęci i entuzjazmu w dalszym ciągu próbowali oczyścić las wynosząc śmieci na pobocze. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były widoczne gołym okiem. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał wszystkim do zrozumienia, że należy dbać o środowisko.  

            Po powrocie na teren szkoły uczniowie wzięli udział w “ziemniaczanych” grach i zabawach, m.in.. “znajdź ziemniaka”, “pieczątka z ziemniaka”, “rzut ziemniakiem do kosza”. Do Szkoły przyjechała również pani Małgorzata Zbyryt z Nadleśnictwa Waliły, która opowiedziała o ogólnopolskiej akcji #sadziMY zainicjowanej cztery lata temu przez Prezydenta RP. Chętni uczniowie i nauczyciele mogli wziąć darmową sadzonkę i włączyć się do akcji zasadzając własne drzewko. 

      • Europejski Dzień Języków Obcych

      •    28 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych, który
       został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku i jest świętowany we wszystkich krajach
       europejskich. Głównym założeniem tego święta jest ukazanie bogactwa kulturowego Europy
       oraz motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
          Nasi uczniowie z klas 0-III zrobili flagi państw europejskich i poznali elementy
       kultury tych krajów. Uczniowie klas starszych przygotowali interesujące plakaty pokazujące
       różnorodność Europy. Ponadto śpiewali piosenki w różnych językach. Życzymy wszystkim
       uczniom wytrwałości w nauce języków obcych.

      • Narodowe Czytanie

      • Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Gródku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach 27 września 2022 roku zorganizowano 11 edycję akcji Narodowego Czytania.

       Minęło 200 lat kiedy w Wilnie zostały wydane A. Mickiewicza "Ballady i romanse", które zapoczątkowały epokę romantyzmu w Polsce. W związku z tym w tym roku czytamy utwory wieszcza, autora narodowej epopei.

       Ballady: "Romantyczność", "Świtezianka", "Powrót taty", "Pani Twardowska" wybrzmiały w interpretacji nauczycieli naszej szkoły, przedszkola, pani Katarzyny Rogacz i Eweliny Karczemnej z biblioteki oraz radnej Doroty Popławskiej.

       W trakcie słuchania znaleźliśmy się w niezwykłym pełnym fantazji i uczuciowości świecie, w który wcześniej wprowadzili nas uczniowie klas V i VII. Przygotowali oni mapy mentalne i zaprezentowali informacje na temat autora ballad, epoko i ballady jako gatunku literackiego. 

       Akcja głośnego czytania sprzyja rozwijaniu zainteresowania książką i zachęci uczniów do sięgnięcia po lekturę . Przypomni o papierowej wersji książki.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       \

       3,0216549-+

       zięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Gródku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach 30 września 2022 r. zorganizowano 11 edycję akcji Narodowe Czytanie.

       Minęło 200 lat kiedy w Wilnie zostały wydane A. Mickiewicza "Ballady i romanse", które zapoczatkowały epokę Romantyzmu w Polsce. W związku z tym w tym roku czytamy utwory wieszcza, autora narodowej epopei.

       Ballady: "Romantyczność", "Świtezianka", "Powrót taty", "Pani Twardowska" wybrzmiały w interpretacji nauczycieli naszej szkoły, przedszkola, pani Katarzyny Rogacz i Eweliny Karczemnej z biblioteki oraz radnej Doroty Popławskiej.

       W trakcie słuchania znaleźliśmy się w niezwykłym pełnym fantazji i uczuciowości świecie, w który wcześniej wprowadzili nas uczniowie klas V i VII. Przygotowali oni mapy mentalne 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ,,,,,,,,,,,,

       ,

       +=][/';.lpp-00988888888888888

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ,,

       ,

        

       ,

       ,

       ,

       ,,

       ,

       2,2322332323232322323

       ,,

       ,

       +++\\

       33322223

       ,,0111111111111111111111111114444444444444445555555699999999-