• Aktualności

     • 1 maja - Święto Pracy
      • 1 maja - Święto Pracy

      • W ten piątek przypada Święto Pracy. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie prowadzimy nauczania zdalnego i nie mamy lekcji i zajęć onlne.

     • Rada Pedagogiczna Online
      • Rada Pedagogiczna Online

      • W piątek 24.04 odbyła się Rada Pedagogiczna online. Omówiono bieżące i istotne sprawy. Wszyscy nauczyciele oraz pani dyrektor serdecznie pozdrawiają całą społecznośc szkolną Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach. Trzymajcie się zdrowo. 

     • Szkoły i placówki w dalszym ciągu zamknięte
      • Szkoły i placówki w dalszym ciągu zamknięte

      • Ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek zostały przedłużone do 24 maja br. Podano również planowane terminy egzaminów.

        

       Harmonogram egzaminów:

       Od 16 czerwca do 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

        

       Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

        

       Źródło: https://portal.librus.pl/rodzina

        

     • Dni wolne - maj
      • Dni wolne - maj

      • W poniedziałek 20 kwietnia ze względu na Prawosławne Święta Wielkanocne jest dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W tym dniu nie ma żadnych lekcji i zajęć online.

        

       Ze względu na przełożone egzaminy ósmoklasisty dni 21, 22 i 23 kwietnia to normalne dni nauki. W tych dniach będą zajęcia i lekcje onlie. 

        

        

     • Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
      • Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

      • Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”, który najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych opracował zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość.

       Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online. 

       Poradnik_UODO_dla_szkol_przy_wspolpracy_z_MEN.pdf