• Szkolenia

      • Pierwsza pomoc przedmedyczna

      • Wszyscy pracownicy szkoły zostali przeszkoleni z zakresu udzielania Pierwszej pomocy przedmedycznej. 

      • Kompetencje kluczowe

      • Pracownicy Kadry Pedagogicznej Niepublicznnej Szkoły Podstawowej w Załukach uczestniczyli w szkoleniu na temat kompetencji kluczowych i właściwym ich kształtowaniu. 

      • Szkolenie w Mińsku

      • Zgodnie z podpisanym Porozumieniem między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wsp6lpracy w dziedzinie edukacji, Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś zorganizowało w Mińsku 4-dniowe kursy podyplomowe dla nauczycieli języka białoruskiego z Polski. Wzięły w nich udział nauczycielki naszej szkoły – Maria Panasewicz – Dubicka i Urszula Szubzda.


       W programie przewidziano wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne dotyczące literatury, gramatyki i ortografii białoruskiej. Uczestnikom kursu zorganizowano wycieczkę po Mińsku, zwiedzanie Państwowego Muzeum Białoruskiej Literatury oraz Muzeum Sztuki, Biblioteki Narodowej. Nauczyciele odwiedzili i zapoznali się z pracą nauczycieli Państwowego Gimnazjum nr 4. Podsumowaniem seminarium była wizyta w Teatrze Białoruskiej Dramaturgii i spektakl „Trzy Żyzel”.