• Projekty i Innowacje

   • Umiem pływać
    • Umiem pływać

    • 29.06.2021 19:51
    • Uczniowie klas 1-3 uczestniczą w programie "Umiem pływać", który realizowany jest na basenie MOSIR w Michałowie. Program finansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
    • Uczniowie klas 1-3 uczestniczą w programie "Umiem pływać", który realizowany jest na basenie MOSIR w Michałowie. Program finansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Głównym celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.

     Decyzją Rządu działalność basenów została zawieszona ze względu na trzecią falę pandemii COVID. Ze względu na czasowe zamknięcie pływalni zajęcia w programie zostały również zawieszone.

    • Wróć do listy artykułów
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 7316